HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bước 1: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Chọn size, màu da, số lượng và nhấn “MUA HÀNG” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bước 2: Mở giỏ hàng và nhập mã ưu đãi (nếu có) và tiến hành thanh toán

Nhập mã ưu đãi (nếu có) và tiến thành thanh toán

Bước 3: Nhập thông tin và chọn phương thức thanh toán

Nhập thông tin và chọn phương thức thanh toán

Bước 4: Hoàn thành và tiếp tục mua sắm

Kiểm tra thông tin đơn hàng và trải nghiệm thêm tại “TIẾP TỤC MUA SẮM”